Zamestnávateľ

Vážená spoločnosť,
Dovoľujeme si Vás oslovili s možnosťou spolupráce s našou personálnou agentúrou SUPER JOB pri sprostredkovaní, alebo personálnom leasingu zamestnancov na Vami požadovanú pracovnú pozíciu.

Dovoľte, aby sme Vám v skratke predstavili našu spoločnosť. Spoločnosť SUPER JOB s r.o. bola založená v roku 2008 a úspešne pôsobíme na slovenskom trhu v oblasti sprostredkovania zamestnania do zahraničia a SR ako aj v činnosti agentúry dočasného zamestnávania . Svoju činnosť vykonáva na základe povolenia z MPSVaR, ktoré na bolo vydané v Bratislave pod číslom AA/2008/46739/14726/OISS.

V prípade Vášho záujmu Vám pomôžeme s riešením všetkých Vašich personálnych problémov. Ponúkame individuálny prístup a široké spektrum pracovných síl, od zamestnancov na živnostenské oprávnenie, dočasné práce, cez pracovníkov na dobu určitú/ pracovníkov na dohodu o vykonaní práce/, až po kvalifikovaných kandidátov, s požadovaným stupňom odbornosti, do trvalých pracovných pomerov. Našou prioritou je spoľahlivosť, skúsenosti a profesionalita, ktorú garantujeme našim partnerom.

Čo získate spoluprácou s našou personálnou agentúrou? 

· Vyriešime problém Vašich pracovných kapacít pri nárazových alebo sezónnych prácach.
· Vyriešime Vám problém výpadku Vašich kmeňových zamestnancov.
· Vaše náklady na vyhľadanie, výber a zaškolenie pracovníkov budú nulové.
· Náklady na nami dodanú pracovnú silu sa Vám nepremietnu do mzdových nákladov, pretože Vám ich budeme účtovať ako poskytnutú službu.
· Zbavíme Vás starostí so zamestnancami, čo Vám umožní venovať sa svojej hlavnej činnosti podnikania.
· Zbavíme Vás starosti spojených s komplikovaným náborom a vyhľadávaním vhodného kandidáta a riešením vzniknutej personálnej situácie.
· Odpadá nutnosť zložito náborovať vlastný pracovný personál a následne ho po ukončení pracovnej zákazky prepúštať.
· Znižujeme Vašu mzdovú a personálnu administratívu
· Vaša spoločnosť nevykazuje zamestnancovi mesačnú mzdu. Neodvádza za zamestnanca dane, neplatí sociálne a zdravotné poistenie.
· Agentúra SUPER JOB prevezme všetky potrebné pracovno-právne úkony, personálnu a mzdovú agendu voči zamestnancovi.
V prípade, že ste naklonení niektorej možnosti spolupráce, veľmi radi s Vami dohodneme ďalšie podmienky na osobnom stretnutí.